Miljødirektoratets informasjonstjeneste for kjemikaliedeklarering til Produktregisteret.

(Klikk med høyre musetast på lenkene og velg 'Lagre som...' for å laste ned filene.)


Skjemaer for XML-import

AnnualAmount (xsd)
ComplexSchema (xsd)

XML eksempelfiler

AnnualAmount (xml)
Produkt, nytt og eksisterende (xml)
Råvare, ny og eksisterende (xml)
Biocide,nytt og eksisterende (xml)

Metadata

Produkttyper:
ProductTypes (xml)
ProductTypes (json)
ProductTypes (xsd)
Faremerker:
HazardLabelings (xml)
HazardLabelings (json)
HazardLabelings (xsd)
Bransjer:
EconomicApplications (xml)
EconomicApplications (json)
EconomicApplications (xsd)